Ga terug

 

Agenda
Jaarvergadering
De Korfrakkers 2015
 
Datum : 02.11.2015  
Aanvang 19.30 uur  
 
 
Beste mevrouw/heer,
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering van
De Korfrakkers Erp. Deze jaarvergadering wordt gehouden op maandag 2 november 2015 in het clubgebouw om 19.30 uur.
 
 
Agenda:
 
 
1. Opening door voorzitter en verslag vorige jaarvergadering.
 
2. Mededelingen voorzitter.
 
3. Verslag penningmeester, jaarstukken 2014 en begroting.
 
4. Verslag kascontrolecommissie, en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
 
5. Contributie.
 
6. Stappen naar “Toekomstproof” Korfrakkers
 
7. Bestuurswisseling. Aftredend Bart v.d. Tillaart en Lonneke v.d. Putten. Nieuwe kandidaten/geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.
 
8. Rondvraag
 
9. Afsluiting
 
 
 
Het bestuur van De Korfrakkers