Ga terug
Leeftijd  2019-2020  Grote Clubactie  Totaal
KangoeroeKlup*  €        58,00    €        58,00
t/m 5 jaar*  €        58,00    €        58,00
6 t/m 12 jaar  €      105,00  €          9,00  €      114,00
13 t/m 17 jaar  €      132,00  €          9,00  €      141,00
18 jaar en ouder  €      180,00  €          9,00  €      189,00
Recreanten  €      115,00  €          9,00  €      124,00
Steunend lid*  €        25,00    €        25,00
Club van 50*  €        50,00    €        50,00


* Geen grote clubactie loten


Het contributiebedrag is inclusief 3 loten van grote clubactie voor alle spelende leden die op 1 januari (peildatum) 6 jaar of ouder zijn. De peildatum voor de leeftijd is 1 januari.

Het bedrag wordt 1 x per jaar automatisch geïncasseerd aan het begin van het nieuwe seizoen.
 


Nieuwe leden


Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via onze site. Als je je gedurende het seizoen aanmeldt dan geldt de volgende richtlijn voor inning van de contributie:
 

Augustus / september 100% jaarcontributie
Oktober / november / december 75% jaarcontributie
Januari / februari / maart 50% jaarcontributie
April / mei 25% jaarcontributie


Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een seizoen verlengd.


 

Opzeggen


Het kan helaas voorkomen dat je besluit te stoppen met korfballen. Indien je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, vragen wij je om uiterlijk 1 april het formulier op de site in te vullen of een e-mail te sturen naar ledenadministratie@korfrakkers.nl
Daarmee vervalt ook de aan ons afgegeven incassomachtiging.
 
Indien onverhoopt het lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd is de maximale teruggave 1/4 deel van de jaarcontributie. Dit komt door de verplichte jaarlijkse contributieafdracht aan de KNKV.
 
Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met Ineke Beekmans per mail: ledenadministratie@korfrakkers.nl