Ga terug
De samenwerking tussen Davy Wind en De Korfrakkers zal per direct eindigen. Verschil van inzicht en onvoldoende gevoeld vertrouwen hebben de doorslag gegeven bij Davy Wind.

De Korfrakkers betreuren de beslissing maar respecteren deze. Ze bedanken Davy voor z’n inzet en betrokkenheid het afgelopen seizoen. Er wordt een oplossing gezocht voor de korte termijn om het seizoen goed af te sluiten en een nieuw plan gemaakt voor het volgend seizoen.