Ga terug
Het aantal gevallen van besmetting met het coronavirus (SARS-Cov-2/COVID-19) in Brabant neemt sterk toe. Mensen die besmet zijn met dit virus kunnen last hebben van koorts en luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid. Vanzelfsprekend willen we bij De Korfrakkers voorkomen dat dit virus zich verspreid en hopen we dat onze sporters en bezoekers hiermee niet besmet raken. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Voorlopig worden er geen trainingen afgelast maar we vragen wel iedereen extra alert te zijn. Trainers en bestuursleden hebben te allen tijde de mogelijkheid om leden of hun gezinsleden naar huis te sturen indien je klachten/verschijnselen van COVID-19 hebt.

De belangrijkste maatregel is dat wij eenieder die griepklachten heeft vragen thuis te blijven. Dit is conform de laatste richtlijn van het RIVM in Brabant. http://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant

We vragen iedereen om extra aandacht te besteden aan de hygiëne. Was je handen voor de training/wedstrijd, tijdens de rust en na afloop. Na ieder toiletbezoek ook weer goed de handen wassen. Let hier ook op bij kinderen. Nies en hoest in de binnenkant van je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Probeer elkaar zo min mogelijk aan te raken, denk hierbij aan high-fives en omhelzingen.
In overleg met scheidsrechters en tegenstanders is het wijs te besluiten geen handen te schudden voor en na de wedstrijd.

Bestuur De Korfrakkers